Munchmuseet, MM N 1566

MM N 1566, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1566 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Jeg hører at Du er
flyttet tilbage til Din
leilighet – Du må endeli
ha noen hos Dig

    Jeg vilde høre hvordan

 

Munchmuseet N 1566 bl. 1v

Du { … }har det –
    Dr Holmboe i Lillehammer
sa at Andrea og barna er
reist til Telemarken –

    Han mente at { … }hun
nok ikke vilde holde sig
syd{ … }på – Ja det har
været en fast plan

    
    Mange hilsener  Din E M