Munchmuseet, MM N 1573

MM N 1573, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1573 bl. 1r

    Jeg skal snart sende Dig noen storartede
maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig
at male.

    Det er noget af rosemaling ved Dine billeder
og det var jo tante osså inde på –

    Nu har vel osså hjulpet Dig at tegnet
mønstre til broderier og lignende


    Ja det ser ut til at datteren skal
læse videre men skal osså lære kjøkken

    Hun skal naturligvis osså ta artium. Ligeså
den yngste gutten – Hun vil ha 4 duskeluer
gående om i Oslo og så skal hun { … }dumpe ned
selv i en aktieleilighet – Ja så har vi aldersdoms-
fred! Jeg skal ‹perses› og plages. Så dumper vel
osså Andrea ind til Oslo og leier stor leilighed

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch