Munchmuseet, MM N 1576

MM N 1576, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1576 bl. 1r
    
    {I}Kjære Inger!
 Jeg håber nu snart
at kunne gå ut Det var min gamle
bronchit med tilsats af Influenca –

    Jeg håber Du stadig blir bedre
Det var en svær påkjenning Du fik –

    Ja Andrea – meningen med de 1200 kr
var jo sanatorieophold som rekonvalesents
for gutterne – Så løser hun { … }hele huset
op! Det blir nok kostbart det{–}! Har
hun t{ … }at alt med sig?

 

Munchmuseet N 1576 bl. 1v

Hun må vel vide hva hun gjør
Så får hun og Kaarbø ta ansvar{ … }et.
Nu er vel forholdene deroppe bedre –

    Havde Andrea rettet sig efter
forholdene og lat barna få sin
udannelse i Lofoten havde alt
været anderledes – Guttene h var vel
ikke blit syge – og da havde min
hjælp gjort stor nytte – Nu blir den
nok utilstrækkelig
Vi får  …  håbe det bedste

    
    Mange hilsener  Din hengivne
    Edvard Munch