Munchmuseet, MM N 1580

MM N 1580, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1580 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Jeg talte med Høst der
fraraadet mig at sende mer
penger til Andrea – Det vil blot
gjøre hende mer og mer forlangende
Han syntes hun havde fået
svært meget –

    Vi behøver ikke at bry os
noe om hva hun sier –
Det er friske og unge folk og
får greie sig – Hun må ikke
kunne stole på mig – Jeg
syns dette er beroligende. Vi
trænger begge ro – og { … }jeg vet
ikke hva der kan bli af salg
i fremtiden –

    
    Din hengivne Edvard Munch

    P.S. Vi må bare si hende
hva sandt er vi har ikke  …  mer
end høist nødvendi – Men la mig skrive

    Jeg skal m muligvis la min
advokat forklare hende mine forhold

    Hun kan få 200 kr til jul og dermed
er det slut –  …   …  Det kan jo gå
at hun får 200 kr nu osså så har hun samlet fåt