Munchmuseet, MM N 1582

MM N 1582, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1582, s. 1
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet! Det er
rimeligt at Andrea ikke
syns jeg er hyggelig mot –

    Jeg krydset jo hennes planer
Jeg vred mig ut af garnet
men hun opnået alligevel altfor
meget – A

    Hvor listig hun og Kaarbø
var fremlyser af at før det
store kup med guttene til
Eidsvold vilde hun ikke ha
hjælp.
Kaarbø skrev året før
og ligetil reisen med guttene til
Eidsvold: «I Sigerfjord er alt vel»
700 kr jeg sendte blev ikke takket for

 

Munchmuseet N 1582, s. 2

Nei det gjaldt det store kup
{ … }at få mig i nettet –

    Men jeg havde en forudanelse
og holdt mig reiser og Andrea
stod utenfor og trampet foten \engang/
ford jeg var i Gøteborg –

    Hun kom med Einar og søsteren
Jeg skulde overta guttene og hun
skulde ha 10,000 k og søsteren 5000 kr

    Så reiste hun hjem i sinne
– Da jeg nølet med at sende
hende penge så lavet hun
og Kaarbø det utrolige mester-
stykke med hungersnød –

    Hvorfor skulde hun netop da
lide hungersnød? Hun havde
jo ikke havt n noen udgift

 

Munchmuseet N 1582, s. 3

til skolen s – Så kom kupet med
flytning til Lillehammer

    Det er jo enestående at en
hele familie skal bryte op
fordi at to fuldvoxne mænd
skal læse eller ligge kur –

    Det må jo blive misere –
    Jeg havde nok ladet dem \dengang/
få 2000 kr om året en stund
hvis de havde blit deroppe og
Kaarbø havde sagt at de trængte
dem – Så var alt gået bra {–}\og ingen sygdom/

    Ja desværre er vi nødt til at
ta vore forholdsregeler – Hun har
vist hva hun kan lave op
Det er muligt at noget af
familienervøsiteten virker med
ved siden af bedstemorens opdragelse
– Hun har det med kup og da
gjælder det at være på post

 

Munchmuseet N 1582, s. 4

Hun må si op den dyre villaen og så
Nu får hun bli i Sigerfjord
Det går ikke længer med at ha
to husholdninger – Men hun vil
nok tvinge sig ned ind til høsten

    Jeg
    Hvordan greier Du Dig i
dette influensa veir? – Jeg synes
det er galt at være uten fast
hjælp. I alfald halve dagen

    mange hilsener

    Din hengivne
    Edvard Munch


    P.S. Det er osså lurt beregnet
at Andrea og barna overalt fortæller
at det bare er jeg der hjælper hende –
Så blir det til at jeg er hendes forsørger

    Hvorfor skulde ikke da andre af slægten
hjælpe?