Munchmuseet, MM N 1584

MM N 1584, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1584 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Ja nu har bladet
vendt sig – Når nu Kaarbø ser at
jeg ikke er så enfoldig som han og
Andrea har troet men at jeg har gjennem-
skuet dem så kaster han al skyld
Andrea – Det er han som har drevet
det til slig det blev –

    Det er ikke mer end 1½ år siden
efter at Andrea havde boet 1 år på
Lillehammer at jeg fik et brev fra
ham hvor han meldte sit besøg og
sa «at den ene ulykke på hverandre og
guttene havde feber og Einar både tuber-
kulose og ørebetændelse! Nu havde jeg talt
med Dr. Holmboe som sa a det ikke
havde stort på sig – Da reiste jeg til {g}Gudbrands-
dalen og sendte ham et grovt brev så j han

 

Munchmuseet N 1584 bl. 1v

forstod at det var slut –
    Første gang jeg talte med Kaarbø
fortalte han så meget nedsættende
om Andrea og Arne at jeg blev fælen –
Han fraraadet hjælp – Han sa at
han aldrig havde havt nytte af
sin studenterexamen og fandt det
meningsløst at de skulde studere –

    Guttene kunde nu ha greiet sig selv –
    Pludselig vender bladet sig og Kaarbø
tar helt Andrea’s parti efter at
han har fåt mig til at stole på sig –

    Jeg skal ta mig for at fortælle
om de utroligt listige breve han
har skrevet { … }og så blev det til at jeg
har måttet bryde med Andrea og familien
deroppe – Nu skal jeg la ham få vide
at han får bruge sine utrolige ævner

 

Munchmuseet N 1584 bl. 2r

til at fremstille det hele på den mest rørende
og gribende måte – Med tårefyldte øine
kunde han skildre Andrea’s marturium

    Nu må han ta sig af hende
Han tjener nok nu glimrende som
mange deroppe

    Du må være forsigtig med hva
Du skriver til disse mennesker – Det
er jo meningen at de ikke får for
mange mot sig deroppe –


    Ja Du skal få høre hvor
listig Kaarbø har været –

    De troet nok deroppe at de
havde fåt en stortorsk sikkert og fast
på kroken – Som det gik Andreas

    Men jeg har da fåt sprællet mig af
om end skadelid


    Tak for nyt brev idag – Jeg mener at

 

Munchmuseet N 1584 bl. 2v

det kan være uheldigt at udlevere sig
i breve til Kaarbøs. Kaarbø vet jeg læser
Dine breve og jeg har indtryk at ikke fru
Kaarbø har været    mig be … 

    Ja det eneste er at indskrænke Andreas
honorar – Da får hun nok holde sig
på matta – Pengene jeg har git – 30,000 kr
i løbet af 10 8 år er helt bortkastede –

    Men det er ikke pengene der er det slemmeste
Det er den forstyrrelse og uro hun og Kaarbø har
bragt mig.


    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch