Munchmuseet, MM N 1585

MM N 1585, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1585 bl. 1r

    P.S
    Andrea er nokså betænkt –
Doctoren sier det er har været dårligt
fiske deroppe og nu Andrea vil nedover
fortæller hun at det nok vil gå glat
med foretningerne – Det blir nok mig der
skal laves foretninger med med –