Munchmuseet, MM N 1588

MM N 1588, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1588 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Mange takk for brev
og de udmærkede fotografier. Jeg ser at
Du er i virksomhet –

    Jeg har fåt brev fra Andrea. H De
3 voxne barn er i Narvik – –

    Datteren i husholdningslære. Gutterne
er på Kontor som tolker og osså er osså
privatchauffører – Manden er ombord på
et { … }dampskib i fart deroppe – Det er vel deres
eget. Det sier hun intet om – i så fald
Barna kunde for lan{gt}g tid siden fåt sin
uddannelse i Narvik – Der er gymnasium

 

Munchmuseet N 1588 bl. 1v

vistnok bedre end på Eidsvold – Det er bare vore
dumhet at la disse gutter stræve med studeringen
– Det er vistnok almindeli bra foretningsfolk
og praktiske som farslægten – Men noen hoder
til studier er det ikke – De kunde i flere
år været i virksomhet på et  …  handels-
kontor – Men de skulde sendes på mig
og skaffe mig al den elendighet – De skal
studere videre sier hun – Hun gir sig ikke
– Det er mange gamle studenter der hele
sit liv stræver med studeringer – Hun
skriver hjertelig – Jeg kjenner hende og vil ikke
mer bide på noen krog – Det havde været
best for hende om jeg ikke havde skaffet hende hjælp

    
    
    Mange hilsener  Din heng. E M