Munchmuseet, MM N 1594

MM N 1594, Munchmuseet. Datert 28.2.1914. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1594 bl. 1r

    Lad mig faa vide Andreas
adresse

 

Munchmuseet N 1594 bl. 1v
    
    Kjære Laura


    – Tak for Kortet
haber snarest
at kunne komme
ud til Dig –

    Er nu nokså
træt efter Reisen

    
    Din E Munch

    
    Frøken Laura Munch

    { … }Solhaug
    Tøien Station
    Kristiania