Munchmuseet, MM N 1619

MM N 1619, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Andrea Munch-Ellingsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1619 bl. 1r


    Kjære Andrea

    Jeg har prøvet at itide at oplyse
Dig om min sande pekuniære stilling
Jeg har osså prøvet at få standset
denne { … }vanvittige udkolportering af rygterne
om mine svære rigdomme –

    Det har været til stor skade for mig
og andre –

    Det gjør mig at jeg skjønner Du ikke
har villet sætte Dig ind i sagens sande
sammenhæng –

    Deraf kommer { … }at Du som det ser
ud til har sat håb til stor hjælp
fra mig –

    Nu i det sidste er det blit rent galt
da jeg jo blot har det fattige Norge
at sælge til –

    Så har brugt op den kapital jeg
havde

    Du må ikke undre Dig over at

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1619 bl. 1v

at jeg er vanskeli at træffe – Du må
da ha hørt og vidst om at har trukket
mig helt tilbage – Jeg er ikke sammen
med nogen – I høst var jeg ikke
hjemme da Du var ute    men Du som
 …  andre må finde Dig i selv om jeg
er hjemme at Du ikke kan få mig i tale
– Du har telefonen. Der kan Du få
greie på om Du kan træffe mig –
Men jeg sier – Det er vanskeli
Det er ikke uten grun – Det er en stærk
nerveli{ … }delse og det er et farligt øietilfælde

    Hvis Du vil tale om foretninger
må jeg på forhånd si at foreløbig
vil det ikke kunne ske – Da må
Du tale med min advokat

    – Det gjør mig altsammen ondt
men det er jo slemmest for mig
selv og Du må finde Dig i hva
alle fi må finde sig i

    Jeg har heller ikke på et halvt set
Inger