Munchmuseet, MM N 1642

MM N 1642, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1642 bl. 1r
Salgsbilleder

    Efter fars død  …  var der fattigdom
i vor kres efter 2 år døde A min
bror. Den eneste lille hjælp var væk

    Da fruen fra Lillehammer var
hos os i begravelsen så fik
jeg bebreidelse for at jeg ikke malte
dårlige salgsbillleder så jeg kunde
hjælpe Andrea og de hjemme –

    Jeg havde da malt i 30 års alderen
alle de verdensberømte billeder der fins
i Norske og utenlandske mussæer

    Jeg h bød da frem «Vår» for 100 kr
men det blev ikke antat

    Jeg solgte mine bedste billeder for
lærredets pris

    Nu er det samme jeg hjælper
med hva nu vil man atter jeg
skal male ‹skit› og salgsbilleder så
jeg kan hjælpe