Munchmuseet, MM N 1651

MM N 1651, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Haakon Mahrt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1651 bl. 1r
    
    Hrr Bugge-Wahrt


    De og Borgen har nok kommet
som to mefistoer og l{ … }okket med ærgjærrighetens
svimlende høider og kløfter og revet mig løs
fra mine dybsindige betraktninger over molekylernes
leben und treiben i os og vor treiben mellem kloderne –
– Det var godt jeg fik talt med Dem sidst –
Det er ikke så greit for Dem at ha med
en så ubeslutsom mand som mig at gjøre
Men sandt at si var jeg i funderinger
over at flytte mit kloster til ensommere
trakter ved fjorden { … }– da det ikke er frit for at
både mefistoer og Margarethaer ret som det
er hopper over kloster muren –

    – Jeg har jo i frisk minde den blodflod
der i flere dage flød i mit øie – og det er
nok ikke så rart at jeg har mine forholdsregler –

    – Jeg reiser nu oftere til Aasgaardstrand
hvor jeg har noen arbeider – Det skulde glæde
mig at se Thiis igjen – Det var held om
han sendte mig et kort når han kom eller
han ringte op i telefonen – Når jeg er
er hjemme så er jeg sikrest at træffe om

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1651 bl. 1v

formiddagen til 11 ½
    Jeg er vist hjemme Onsdag

    Det havde nok været heldigt at
have kunnet konferere med Per Krohg
om enkelte billeder der muli særli var
passende til udstilling i Paris nu –
Men det vilde volde mig et uhyre
arbeide at søge igjennem den masse
fær ufærdige billeder hvorimellem de færdige
står så det er mig desværre umuli – Jeg havde
gjerne osså hilst på Per Krogh men det er
nok nødvendigt for mig nu at trække mig
foreløbig tilbake i stilheden – Det er desværre

    Vi skulde vel nu ha afhandlet det
der på dette tidspunkt er at afhandle – Det blir
vel at få nærmere beskjed fra Paris – Skulde
det være mig muli så skal jeg prøve om
det lar sig gjøre at træffe Dem før reisen –

    Da jeg har hav lidt så svære tap på
billeder tilsøs {–}så vilde jeg nok helst sende
billederne med jernbane – Jeg vilde derimod være
meget moderat med assurance – Denne sending
som nævnt vil ikke blive dyr – Rammerne er
ganske smale –

    Som nævnt er det jo muli, hvis jeg orker
det – at jeg kunde sende flere malerier til utvalg

    
    Med bedste hilsen
    Deres ærbødige Edvard Munch
2-10-32 Skøien
    P.S. Jeg reiser ned til Aasgaardstrand i morgen og tænker at
hvile ut i stilheten dernede samt pensle lidt på noen billeder
af morddramaer og fylleslagsmål. Men Thiis vil træffe mig i telefon Onsdag 11 ½ -12 ‹½›

    Mu{ … }lig fins osså billeder  …  annetsteds. Mulig har adv. Nørregaard et
passende billede