Munchmuseet, MM N 1676

MM N 1676, Munchmuseet. Datert 23.1.1923. Brevutkast til Fürst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1676, s. 1
    
    Hr politimester Fürst


    Idet jeg indsender dem
nærmere forklaring af Gunneruds
hundeafære – skal jeg få be
om at {jeg}denne skrivelse blir
for mig s …  anledning til
at afskrive – Det haster med
sagen og jeg har ikke tid til
at afskrive skrivelsen nu


    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

Ekely Skøien 23-1-1923

 

Munchmuseet N 1676, s. 2