Munchmuseet, MM N 1677

MM N 1677, Munchmuseet. Datert 3.1.1921. Brevutkast til Fürst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1677, s. 1

    
    Hr Politimester Fürst


    Undertegnede skal herved
meddele politiet at hr Gunneruds
hund atter har angrebet en
fredelig forbisparende idet min
chauffør for { … }kort tid siden
med nød og næppe undgik at
blive lemlæstet af den –

    Den digre folkevonne hund
overfaldt ham på gaden utenfor
Gunneruds hus fløi op
på ham og la begge sine

 

Munchmuseet N 1677, s. 2

forpoter på hans bryst
forat { … }slå ham overende –

    Chaufføren fik ved et snit
drad sig væk så hunden dat
ned – og fik placeret e{n}t så
kraftig fodspark mot dens
bringe så den hylende krøb
sammen –

    Denne hund har nu
i så mange år været til
uhygge og genance for alle de
der er nødt til at gå denne
ene vei til sit hjem –

    Den har været så mange gange

 

Munchmuseet N 1677, s. 3

påklaget – den hos { … }politiet
fins foreligger beviser for at
den har bidt og molesteret en
række personer – så jeg må
indstændig anmode politiet om
at få gjøre slut dens
merit{ … }er – Jeg skal { … }påpege at
den hunden tiltrods for politiets nægtelse
daglig slippes løs

    
    Ærbødigst
    Edvard Munch

Skøien 3-1-1921