Munchmuseet, MM N 1695

MM N 1695, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1695 bl. 1r
    
    Kjære Pola Gaugin


    Nu er det jeg der skriver «Munch-
boken» Jeg tar først afg afsnittetene
1889–1902–1905klinikken i Kjøbenhavn
Det var begivenhedsrige f år og der
fulgte myther med –

    Jeg vilde gjerne giv De skulde give
mig noen oplysninger om hva De måtte
vide om forholdet mig og Karsten
Det vil si væsentlig det der angår
vort mellemværende i 1905

    De husker jeg har fortalt om
hva der hændte da j Jeg kastet
Karsten ut på grunn af noen
ytringer han kom med – De vet

 

Munchmuseet N 1695 bl. 2r

jeg gav ham et blåt øie –
    Forresten faldt jeg som De mulig
vet og knuste venstre hånds
håndled – Hånden var jo ødelagt før

    Jeg fik netop i disse dage den
daværende samlagsbestyrer ned til
mig på Ekely og fik ham til ved
overrumpling til at fortælle hårreisende
ting – Det var slig at det var god
grund til at få greie på det.

    De var i Asgaardstrand en tid –
Fik De der høre noget? Karsten
må jo absolut ha sagt adskilligt

    Det skidne bryg er jo kommet
fra ham – I Kjøbenhavn har han
nok som jeg osså sa jeg hadde nok
lagt ut    De vilde gjøre mig sannheten
og dagboken en stor tjeneste ved at
fortæle hva De vet

    
    Bedste hilsen og god påske Deres hengivne Edv. Munch

    Jeg har skrevet til Thomas Olsen
at jeg gir ham billedet på grund af
hans interesse for kunst