Munchmuseet, MM N 1707

MM N 1707, Munchmuseet. Datert . Brevutkast til Pola Gauguin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1707 bl. 1r

    De skriver at Amor og Psyche havde
jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er
ikke ri{ … }gtigt og bringer forvirring i en nokså
viktig periode – I begynnelsen af århundredet følte
jeg trang til at bryde fladen og linien – Jeg følte det
kunde blive maner – Jeg tog da 3 veie –
Jeg malte nogle realistiske billeder som barna
fra Warnemünde – Så gjennemtog jeg tekn en del
af teknikken til {s}Sygt Barn    Jeg kopierte
dette billedet for Olaf Schou senere kom det til
vort gallerie og dertil til Göteborgs.

    Dette er som man kan se på {s}Sygt Barn
i galeriet bygget op på horisontale og verti{g}kale
linier og indg{ … }ående strøg –

    En række billeder malte jeg efterpå med
udprægede brede ofte meterlange linier der går
vertikalt horisontalt og diagonalt – Linien blev
brudt og en vis prækubismus ytrede sig –

    Det var rækkefølgen Amor og Psyche, Trøst og Mord –
Så var det selvportræt fra Jacobsens Klinik og
de 2 rødhårede piker i Rasmus Meyers samling

    En annen udvei tog jeg i billeder som Damerne
på broen der vel osså var som De sier en
art Kubisme – Den lå i luften    Krystalisering
kaldte jeg det (Das land des K(Krystallernes land litho)
Mord blev udstilt på l’Independants i Paris 1907