Munchmuseet, MM N 1711

MM N 1711, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1711, s. 1
    
    Kjære Gierløff


    Tak for Brevet – og tak
for de sidste hyggelige
Dage. Fotografierne har
jeg fået og de var morsomme –
Stang var her nogle
Dage – han var svært
hyggeli – han mumler nu
så intet levende Menneske
forstår {–}ham, han forst{å}od heller
ikke mig så { … }vi sat hele
Tiden og talte for os selv

 

Munchmuseet N 1711, s. 2

    Jeg var i Christiandsand
fo et Par Dage forat se
på nogle Barn jeg skal
male – Gud vet om
jeg får Kræfter til det
Jeg er best når jeg går
og suller her på Gaarden –