Munchmuseet, MM N 1729

MM N 1729, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Brevutkast til Hieronymus Heyerdahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1729 bl. 1r
    
    Kjære { … }Advokat Heyerdahl


    Jeg sender indlagte tegning – De ser heraf
at hvordan min nabo Marcussen brænder
Bråte 20 meter fra mit knastørre
atelier fyldt med værdifulde udkast
og malerier – Blandt annet Aulabillede og de
eventuelle raadhusbilleder – Som {d}De ser
er grændsen mellem os 200 m og så
brænder han 20 m { … }fra mit atelier –

    Det er ingen almindelig braate; det
er en brand der stiger 100 m tilveirs
og kaster gløder i en omkrets af 100 meter  … 
mit { … }knas tørre atelier er fyldt af
gløder når det står på –

    Den indre gård er jo fuld af tørt
papir og tøi – H Kan dette være
andet end chikane når han vælger
det nærmeste sted på en 200 meters stræk-
ning – 20 m fra mit hus –

    Mine naboer har forstyrret mig

 

Munchmuseet N 1729 bl. 1v

og skaffet mig ubehageligheder i alle
{ … }de år jeg har boet her

    Kan man vente jeg får lyst til
at arbeide på større arbeider { … }der
forlanger ro? –

    Det er ikke underli at jeg angrer { … }på
at ha flyttet hid og ikke blev i Kragerø

    Underli nok er jeg helt omgivet
af Paulsener familien Paulsen.

    De ser vel oftere Arkitekt Paulsen
Jeg vil tænkte mig at De kunde
forklare ham sagen og forhindre
at det oftere blev { … }brændt lige indpå
mit atelier – Arkitekt Paulsen er jo bror til
fru Marcussens mor.

    Jeg har gjentagende gange uten
resultat protesteret mot denne
meningsløse og chikanøse braatebrand
20 m fra mine atelierer

    
    Med bedste hilsen
    Deres Edvard Munch

    P.S. Den unge løitnant Kommentar Paulsen har i
10 år holdt skydebane lige ved mit hus – enda
der er store strækninger der som er ubygget i nærheden
– Det var fuldstændig som i krigen hele sommeren