Munchmuseet, MM N 1747

MM N 1747, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1747 bl. 1r
    
    Kjære Høst


    Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad
er et år? en uge omtrent – Jeg begynner
at { … }få op næsen efter sex måneders
ophol på en annen klode  …  Der har
 …  været mærkelige gåder at løse stillet af
ligningsvæsenets vise mænd – Så er det
Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske
liv og sildefiskets høist eventyrlige liv
der fuldstændig har tat luften fra mig –
Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på
et menneskets leben und treiben – Jeg hører af
Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax


    Du vet vel ‹att› 2 gutter fra
Nordland har er på gymnasium { … }her

 

Munchmuseet N 1747 bl. 1v

    
    
    Mange hilsener
til Din lille idyl
nær slottet – og alle
idyllens indvånere
Godt nytår

    Din Edvard Munch

    
    Hr. Overlærer Sigurd Høst

    Meltzersgd. 7
    Oslo