Munchmuseet, MM N 1753

MM N 1753, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1753 bl. 1r
    
    Kjære Høst


    Jeg har fåt en ny forkjølelse
Det er altså en ondartet bronchit som
vel først går væk udover sommeren

    Hvis man da tillader mig at ha den
    { … }Det var en overraskelse jeg fik da
jeg bad samlagsbestyreren fortælle mig
om de rygter der var sat ut og som
var baggrund for at for oppryglingen
af Karsten. Han fortalte mig at jeg
havde sagt ting som vel { … }den elendigste
kjærring ikke vilde sagt i de dage –

    Jeg forklarte at jeg ved at kaste ut Karsten
allerede havde git svar på den slags
ting og at det var det eneste svar.

    Han ga sig unda mer og mer især
da vi kom mot døren – Han tænkte kanske
Karsten. Jeg må næsten le af hans udtryk

    Ja det er pudsige sager jeg kommer ut for
Samlagsbestyreren var hele tiden min
ven dengang dernede og jeg talte med ham
hver dag – Aldri har jeg hørt noget sligt

 

Munchmuseet N 1753 bl. 1v

af ham dengang –
    Naturligvis er det stinkende bryg lavet
af Karsten og så har der været andre
medhjælpere –

    Som sagt dette med den omtalte \Samlagsbestyreren/
mand fra Aasgaardstrand er så underli
at jeg må tro på at noget ligger
under –

    Jeg tænker at skrive foreløbig ned
mine «optegnelser» f i tidsrummene 1889–
1902–1905
Klinikken i Kjøbenhavn

    Dette har været de mest uklare og
bevægede år –

    Det var synd at vi forhastet os
med trykningen af portrættet –

    Det blev udvisket    Det kan alligevel
bli godt – Men vi må vente

    Det er fortvilet at jeg ikke kan vende
mig ifra at telefonere – Hushjælpen har
nu hørt alt i et halvt år


    
    Din hengivne Edvard Munch

    P.S. Jeg havde ærgret mange dernede sa
samlagsbestyreren – Skuespillerne havde jeg
kaldt kelnere der serverte åndens gaver

    Jeg må naturligvis komme lidt tilbunds
i sagen. Vor fælles yndige veninde burde kunne oplyse
om lidt – Så må N Nørregaards kunne vite lidt