Munchmuseet, MM N 1793

MM N 1793, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1793 bl. 1r
    
    Kjære hr Langaard


    Jeg skal senere engang i ro forklare
Dem hvorfor jeg tror danskerne de senere
år vil mig tillivs – Det er sager der skriver
sig fra 30 år tilbage – I telefon blir det jo
hele confust og egnet til misforståelser

    Jeg hørte \rigtig/  …  yderligere en udtalelse
af Gauguin om hvor sinte danskerne
var på mig –

    Det er absolut nødvendigt { … }ro  …  for mig nu
Jeg har sandeli det sidste måneder havt
nok at stå i {–}og for mig altfor meget
at stå i – Jeg er nu klar over at
det er helt nødvendigt for mig at
trække mig helt tilbage – Jeg havde bestemt mig
til ikke at udstille ma på år –

    {E}Man kan si hva man vil og
forklare hva man vil. Et er sikkert

 

Munchmuseet N 1793 bl. 1v

Ethvert menneske vil øieblikkli tro
at artikkelen er rettet mot mig –

    Jeg er den «berømte mand» hva yderligere
er bemærket i danske aviser –

    Jeg er hædersgjæsten – T …  Selvportræt
i begynnelsen af bladet og artikkelen på
bagsiden – \Det er mit festår «Den berømte mand»/

    Som jeg skrev tar jeg mig { … }ikke nær
af dette. Hovedchikanen var udstillingen
for 7 år siden –

    Jeg gidder ikke tænke mer på det
hele –

    Venligst hilsen
    Deres Edvard Munch


    Grønningens kunstneriske program
ligger osså ganske i en annen gate
end mit – Jeg havde intet der at gjøre –