Munchmuseet, MM N 1805

MM N 1805, Munchmuseet. Datert 1898–1899. Brevutkast til Tullik Ihlen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1805 bl. 1r
    
    Min kjære Tullik!
 Når
skal vi være sammen med
frøken Lie? – fora og hvor? –

    { … }Kanske en kjøretur til
{ … }Holmenkollen – eller andetsteds
– Går det an at vi { … }træffes
på en restaurant her i byen?
Kanske Du kommer op til mig
idag eller i morgen? – \så kan vi aftale –/

    
    Din E. M