Tullik Ihlen

Frederikke Wilhelmine Regine (Tullik) Ihlen (1871-1941)
Norsk. Søster av Milly Thaulow.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Tullik Ihlen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Munchmuseet, MM N 1806.    Brevutkast. Datert 1899.
«La mig snart få høre fra dig – I allefald kommer Du op 2den dag ikke sandt?»

Brev fra Tullik Ihlen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 399.   Brev. Ikke datert. 
«Jeg ved ikke, hvad det var for et navn, Du skrev i Dit brev, men at det ikke var Rodin, det er jeg sikker paa. Jeg har ialfald forgjæves forsøgt at faa det til Rodin. Dersom Du altsaa kan gi mig noen»