Munchmuseet, MM N 1905

MM N 1905, Munchmuseet. Datert 1906–1910. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1905, s. 1
    
    Kjære Jappe!


    Jeg har ofte begyndt
på Brev til Dig – men
sluttet – for jeg har
meget at sige de få
jeg regner for Venner
i Norges Land –

    Jeg sender da altså nu
et Par Ord – i Anledning
af at Du foreslår Udstilling
hjemme – Ja når jeg kan
både kommer jeg og udstiller
hjj hjemme – for det

 

Munchmuseet N 1905, s. 2

er ikke Fornærmelse –
det er mer end det!
Jeg blir syg når jeg
tænker på Kristiania
{og}Ja sogar når jeg
ser en Nordmand –

    Jeg kommer nu
lidt efter lidt til
Sjælskræfter – takket
være venner i Weimar
og Stockholm – der vel
har seet og forstået
bedre den Bekomst
der blev mig til del

 

Munchmuseet N 1905, s. 3

hjemme – og forstået
at Mennesket lever
ikke alene af at blive
hudflættet æreskjændet
og udsultet men
også trænger { … }lidt
{W}Varme og lidt Hjælp –
– {Hj}Jeg ser jo ingen
har seet og forstået
hjemme hva{d}lken
{n}Nederdrægtig
Behandling det lykkedes
en rig Bourgoispige
der vilde ikke længer
være hos Mama –

 

Munchmuseet N 1905, s. 4

men fandt at 30 år
var Pigetiden ude –
og hendes Koblere og
Zuhaltere Gunnar
Heiberg
og Bødtker
der villig hjalp til
at grave den Grav
jeg faldt i – da de
lavet det Theater-
stykke der skulde
give mig Knækket –

    Jeg skal her blot
nævne at Grisen G H
der ikke undså sig
forat kaste sit

 

Munchmuseet N 1905, s. 5

besmittede og skidne
Legeme ind i Forholdet
strax i Begyndelsen
hvor – Efter 2 Måneder
at have kjendt Pigen
ser jeg hun er i Armene
G H – medens jeg
ligger syg af Bronchit
{ … }og Udmattelse efter
et udslidt Atelierliv
i Kristiania – (jeg lå jo
hele Vinteren på Gulvet)
– Disse samme Mennesker
sørger altså som ri{ … }gtige
Zuhaltere at osså

 

Munchmuseet N 1905, s. 6

for at jeg snigmyrdes –
    – Jeg stod i 20 år
og tog mod al den
Storm de{t}n nye Kunst
vakte – indtil de
som jeg troede var
mine Venner og
som udgav sig derfor
fik dolket mig i
Ryggen –

    Jeg såredes midt
i Sjælen – da jeg som
den dødsskudte Hjort

 

Munchmuseet N 1905, s. 7

reiste mig på Benene
og s{ … }tanget til alle
Sider hvilket Du
husker – Siden den
Dag brandt Jorden
i Norge under mine
Fødder – Da jeg
så som en vingeskudt
Fugl alligevel vendte
Kursen hjem og
udstillede {2}3 år itræk
efter – ble jeg mødt
med nye Nederdrægtig

 

Munchmuseet N 1905, s. 8

heder – Konstabel-
affæren – Haukland-
affæren Kommentar – med
{h}Hylekor i Aviserne.
– Kan man tænke
sig en ære{s}løs fyr
som S B. som Theater-
direktør – Han der
for en Parisreise – og
betalt Gjæld – bryder
et høiti{ … }deligt Æresord
for en Bourgois piges
Penges Skyld – og
sender mig en Ven til
Helvete –

 

Munchmuseet N 1905, s. 9

    Kan noget { … }Neder-
drægtigere tænkes end
at en slig Ven jeg
stoler  … 
på hvis
Æresord jeg stoler – og
som jeg lægger min
Skjæbne i Hånden
sviger mig – og er
med på det råeste
Spil der tænkes kan –
at råbe om Hjælp
og lade de hjælpende
drukne

 

Munchmuseet N 1905, s. 10

    aviser

 

 

Munchmuseet N 1905, s. 0
Note                – 2 –
    
                      Kjære Jappe.    Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte
for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges
Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f
slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst
ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det!
Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd
Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve
ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre
den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes
lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m
også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s
og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes
en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa
at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar
Heiberg
og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg
faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig
knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså
sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet
strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser
jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o
Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo
hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so
    Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i
20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som
jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi
i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud
Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du
husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder –
Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og
udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt-
igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor
i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater-
direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte
et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen-
der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at
en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min
Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der
tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –

 

Munchmuseet N 1905, s. 0
                – 3 –

    Her forleden fik jeg næsekastet af en Model at jeg
havde været forstrækket med penge af Pigen – dette har den
elendige udspredt af Hævn – Sligt Rygte kan ikke rykkes op –
Jeg hverken Lånte eller bad om Penger af denne Pige som kostet
mig alle de Penge jeg fik af Galleriet for mit Syge Barn og
Portrætet af min Søster. – Hun lod mig lange Tider betale for
sig – I et år forhindret hun mig fra at arbeide – og passet mig
så op på Gaderne at jeg ikke kunde få skaffet tilveie et lidet
Lån på 200 kr. Da jeg så syg og elendig ligger oppe i Gulbrands-
dalen får jeg et Brev fra Tyskland hvori hun fortæller mig at
hun er på det sidste af Tæring og af 3 Læger er opgivet, og strax
må reise til Davos – Et tårevædet Brev slig du ved de forstår at
skrive – – Jeg syns det er en pligt at trøste hende i hendes sidst
Øieblikke – – og reiser så syg jeg var – Jeg havde de værste
Hjerteanfald på Reisen nedover og var søvnløs og elendig – Jeg
lod dengang selvfølgelig Pigen betale Reisen – da jeg jo ikke
eiet en Øre – og det faldt mig ikke et Øieblik ind at når det
gjaldt hendes Liv og jeg for hendes Skyld resikerte mit Liv at
Pengespørsmålet kunde spille nogen Rolle. – Jeg var blot en
amule sindt derfor at jeg var nødt til at skrive til hende herom.
Jeg skrev bare – at hun måtte sende Reisepengene – og har aldrig
betragtet disse Penge hverken som Lån eller Gave – tværtimod var
det jeg som dengang gav – ikke alene min Sundhed men osså alle
de Penger jeg ellers kunde skaffe – den Tid flere År måtte
min Søster og Tante undvære mine Pengebidrag – hvilket vel var
slemt for en gammel Dame, som min Tante der i 30 År har slidt for
os – det viste sig altså senere at det hele med Tæringen var
opspind – hun var tvertimod helbredet og havde turet i Berlin
med alle mine Bekjendte – som min Forlovede (hvorfor ikke G. H.’s
og udspredte at jeg havde levet af hendes midler under Påskud
af Egteskabsløfte. –

    Dette har hun altså vovet – hun og hendes Veninder som du vel
kjender – at gjøre med mig der aldrig har lånt en Øre af en Kvin-
de så mange rige Kvinder jeg har kjendt intimt. Jeg har altid
betalt – selv når det har vært amerikanske Millionærkvinder.


                            
    Din Edv. Munch.

 

Munchmuseet N 1905, s. 0
                – 1 –
    
    Kjære Jappe.


    Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min
Stilling – ingen tror jeg helt forstår hvad jeg har været udsat
for i Norge i de lange Årsrekker – Til en hvis Grad kan det sam
menlignes mit Forhold med dit for År tilbage. – Det var slemt –
men dog af en Anden Art. – Du elsket ialfald – og den lidelse
er på en Måde nu engang en knæsat og naturlig Ting – men jeg hav
de de forfærdeligste Lidelser uden at elske. Det var planlagte
Forfølgelser – og det var ikke n det handlet om – jeg stod alen
med de Tusine – og de Tusine kastet alle Sten – Jeg har følt hvo
forsvarsløs et Menneske er – og hvor umuligt det er å få sin Ret
Og jeg har fåt føle at der gives2 ikke1 annen Ret end de stærkeres
eller Mængden – Jeg vil gjerne at det nogenlunde klart skal stå
for de få der virkelig er mine Venner – Jeg er overbevist at de
mange nok gjerne vilde få mig ødelagt – Og hvor let vilde det
være mod mig – Jeg har følt og forståt at mig som har været så
uforsigtig – vilde det let lykkes at få gjøre Slut på. – –
I de 3 År jeg på en Måde skulde være bundet til hende – lod jeg
mig af Medlidenhedsfølelse sønderhugge og plages til jeg var
halvdød – forat bringe hende på Fode og gjøre hende uund-
gåelige Brud tåleligt. – Da så jeg til det yderste hadde opofret
mig, og hun var kommet over det hele og var i Armene på en som
hun faktisk var forelsket i – og som trøstet hende – skulde det
ikke være mulig for dette Menneske den Tanke at jeg overhovedet
levet – og så lavedes da det som til evige Tider vil stå som en
Skjændsel for Deltagerne Skuespillet 1902. Bødker er da dårlig
sier man, så jeg skal ikke straffe ham. – Pengearistokratiets Salome
danset og gav Guld, og jeg måtte lade mere end mit Liv jeg plage-
des og bragtes til Sindsygdoms Afgrund – Som sagt Ophidselsen
og Vreden og Sygdommen har blot bragt mig til at begå Dumheder
der blot har skadet mig og gjør Menneskenes Triumf større. –
jeg har intet andet at gjøre end at bide det hele i mig – slæpe
videre på mit ødelagte liv. –

    Tak for dit lange brev. Hjertelig tak for dit svære stræv – og
ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes. jeg er dig megen
Tak skyldig. – –

    
                Din hengivne Edvard Munch.