Munchmuseet, MM N 1907

MM N 1907, Munchmuseet. Datert [??].3.1909. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1907 bl. 1r
    
    Kjære Jappe!
 Jeg har netop
sendt Dig et Brev, men
kan ikke la være at snakke
om de{n}t evige Snak om {S}syg
Kunst – Hvem er den komiske
Herre Th. i Dagbladet

    { … }Denne Herre syns jeg er syg –
En Kunst er da ikke syg
fordi man skildrer Sygdom –
{ … }eller Had – eler Kjærlighed –
– Svag Kunst er syg – Jeg
synes f ex at Gudes var delvis
syg Kunst – og – o{ … }fte Werenskiold