Munchmuseet, MM N 1911

MM N 1911, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1911, s. 1
    
    Kjære Jappe!


    Tak for Brevet – jeg
har ofte villet skrive –
men det er så meget
jeg begynder {at}på at
blir til intet – Jeg regner
{ … }Dig for en af de få
venner jeg { … }har og jeg
vil til Dig og disse få
forklare hvad jeg i
Løbet af omtrent de sidste

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1911, s. 2

6 a 7 År {Jeg}har måtte døie – og
dengang jeg blev dolket
i Ryggen af de jeg
troet {var}og { … }som gav sig
 …  ud for mine venner –
– Jeg havde jeg selv
i omtrent 20 År tat
mod hele Stormen { … }af
Raseri som den nye
Kunst fik mod sig – Jeg tror
ikke engentelig nogen
har Anelse om hvad
jeg måtte døie den gang
Zuhalterparret G H

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1911, s. 3

og S B gik med hele
Drøbakbohemen bag
fik truffet mig midt
i Hjærtet – og fik lavet
de{n}t Nidingsværk med
det Theaterstykke Der jeg
har fortalt Dig om –
– Det var jo Ko{ … }bleren
G H der ikke undså
Jeg for at kaste jeg
sig ind i det Forhold
som han { … }troet var
i Gjænge og { … }som ialfald

Hermed antyder jeg at G H strax stod i Forhold til Pigen

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1911, s. 4

    (Jeg mener lægge sit skidne Legeme i
Pigens Arme)

var i sin Begyndelse –
Det var i Paris mens
jeg lå s{ … }yg i Florens –
– Jeg tror ingen forstår
{s}Sagens N {n}Nederdrægtighed
– Men hjemme der
har jo «Bordet Ret»
altså Pjolterbordet –
hvor Pjoltersladderkjærringene
sidder – { … }Jeg tror ingen
har forstået hvad  … 
disse Svin har udrettet
med mig og h{ … }vad jeg
har måttet lide –
– Her{ … }om altså senere