Munchmuseet, MM N 1914

MM N 1914, Munchmuseet. Datert 1902. Brevutkast til Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1914, s. 1
    
    Adr. Lützowstrass Kommentare 82
    Kjære Fru Nørregaard!


    Mine Kasser er ankomne
men til min Smerte ser
jeg at to af de tre Kasser
der var o{ … }ppe i Udstillingslokalet
ikke er med. Der var nemlig
der tre Kasser som skulde
sendes. – Jeg er nervøs da
især den ene Kasse er vigtig
da den indeholder mine
Træsnit, det vil sige de ud-
skaarne Træplader. I den anden
var der fl{ … }ere Mapper Gravurer –

    Vil De se at få Greie på dette

 

Munchmuseet N 1914, s. 2

så snart som muligt berolige
mit ængstende { … }Sind –

    Jeg har nu for Resten
af mine Penger leiet et
stort Atelier – og lader det
stå til – Hvis det går
godt skulde jeg kunne
invi{ … }tere Eder til at
bo hos mig – { … }til Våren.
Thi der er foruden et
stort Atelier mindst to
Rum til – Et Ide{e}al af
et Atelier – med Gas til
Lys og Kogning – så De kunde
få { … }Anledning til at
prøve Deres Kogekunst –

    
    Med Hilsen til Nørregaard
    Deres Edv. Munch

 

Munchmuseet N 1914, s. 3

Leistikow og Frue
hilser –