Munchmuseet, MM N 1920

MM N 1920, Munchmuseet. Datert 1902. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1920 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard!
 Dette får
vel være det sidste Led i den
sidste puniske Krig – Fordøi
osså dette og så send mig
hele Sulamitten tilbage og
si så nogenlunde i et Par
Ord hva Du mener – Jeg for
min Part vil eller kommer
til at gjøre noget – enten
i Retning af Sag – Avisartikkel
eller som an{ … }klaget –

    (Sulamitten det er alle
i denne anledning skrevne
udgydelser)

    Jeg har i dag atter været
på Åstedet og stukket
min Arm (med {u}Yderfrak)

    Indlagte Brev er {K}Copi af et til { … }Schie afsendt

 

Munchmuseet N 1920 bl. 1v

gennem Sprinklerne til
den berømte Kasse –

    14/2 modtaget dit Brev –
Jeg ber Dig lægge Mærke
til at han tror Kass
Plad{ … }en er bortstjålet –
Ja det tror jeg nok
kan være mulig når man
Kassen er så åben at Træpladerne
kan tages ud{–}. Men det
må da Schie være ansvarlig
for –

    
    Din E Munch

    Med tilbagesendelsen får
Du sende et Par i Visdom
koncentrerede Ord – Så skal jeg
tænke på hvordan jeg skal forholde

mig tiltrods derfor.