Munchmuseet, MM N 1937

MM N 1937, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1937 bl. 1r

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg har fåt brev fra Inger der
fortæller at hun har fåt brev fra
Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller
at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt
fiske – I sandhed er det hele mærkeligt.
Hvortil al den for mig og vel Inger
ødelæggende staahei i Høst?

    Ja i sandhed må vi nok forsøge
at { … }ta livet med taalmodighed skal
vi greie det hele –

    Hvor Men Du skjønner jeg må
osså være på min post – \Det er vel/

    Vær så snil at brænde brevet Du fik
ikke heldi at sende penger nu

    Det var forresten ikke noget navn
Det er som jeg ventet meningen at gutterne
skal ta artium på Eidsvold    Snart er der 4 stykker!

 

Munchmuseet N 1937 bl. 1v

    Det var da et storartet hie Du
har skaffet Dig! Skade jeg ikke kan
delta i selskab med musik hos Dig –
«Musik, kunst skjønne kvinner» –

    Jeg f{ … }år være gla over at jeg kan som
idag ha mine timelange spadserture
Frog Frognersæteren


    Mange hilsener til Dig og Dine

    Din hengivne Edvard Munch


    P.S.  Det var pudsigt at se de gamle
glemte billeder af mig igjen.

    Billedet ved kaminen er det bedste
billede Din hustru har malt.