Munchmuseet, MM N 1965

MM N 1965, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1965 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard.
 Sten
Drewsen
sier han har
temmelig sikker en Kjøber
til Billede Dagen derpå –
Vær så snil telegrafisk at
{ … }la mig få vide hvor
høit Nielsen vil gå –

    Vil han bruge {3}4000 kr?
    Jeg vilde personlig helst
sælge til B …  Norge hvor
dog få Billeder finnes af
mig –

    
    Din Edv. Munch

    Det haster meget med
Svar –

 

Munchmuseet N 1965 bl. 1v

    
    Hrr Adv. Harald Nørregaard

    Kristiania