Munchmuseet, MM N 1974

MM N 1974, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1974 bl. 1r

    Nu har m{ … }an tat fra ret som fri
mand han er sat under værgeråd –

    Ikke længer et frit menneske. I kjenner
ham som et fint menneske med kunstnersjæl

    Han lever i Kunst og bland stjernene –

    Nu er det sidste håb at sagen er
endelig kommen til høiesteret –

    Så har skrevet en attest som kunstner
(Et aldeles ypperligt portræt { … }malt i den
sidste tid har han sendt mig)


    Hvad ‹potilægen›  … fører til at
skal sikres:

    N Bahr Det er dårlige billeder –
Han har i 10 år kun boet nat og dag
uten i lægning i lægning –

    Det er jo en kjæk, bedrift. Da han var

 

Munchmuseet N 1974 bl. 2r

hos mig gav man mig et så kraftig håndtryk
Ja jeg skrev og jeg tror det skal være vanskelig
at finde en mer staut 77 åring


    Nu var han fundet sovende eller besvimet
ved dørtærskelen til sin have –

    Da havde han  …  forfrosset { … }2 tær –
    Det er vel hva kan h{ … }ænde mange –

    Han har i alle disse år greiet sine
forpligtelser og har ingen gjæld – Heller
har han vist aldrig bebyrdet folk med lånt

 

Munchmuseet N 1974 bl. 3r

    Poulsen udstilte det godt billede
på den første høstudstilling –

    Ved Arne Kavlis 60 års dag fortæller
Kavli at han var hans lærer
og han har sat ham igang den
retning han har forfulgt –