Munchmuseet, MM N 2002

MM N 2002, Munchmuseet. Datert 1925. Brevutkast til Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2002, s. 1

    
    Kjære fætter!


    Jeg har været syg af
min { … }bronchit i 2 måneder
snart – og kan desværre intet
udrette – Som jeg skrev Dig
 …  kan jeg ikke få udført
{ … }mine allervigtigste foretninger –

    Jeg skal imidlertid prøve
hos et par af mine bekjendte
at få dem til at kjøbe

    – Jeg talte med Thiis han
var aldeles distrait og tænkte
bare på sit anliggende –
hvilket jo ikke er så { … }underli

 

Munchmuseet N 2002, s. 2

Thiis var jo den aften meget
ivri men han havde rigtignok
en del i hode – Imidlertid er
det jo bedst at minde ham
om det og det gjør nok
VastesonDeberitz lovet at
hjælpe og { … }Du må skrive
til ham eller gjennem Vasteson
få ordnet    han skrev op
noen folk som vi håbet vilde
kjøbe – Vasteson kan jo få tak i ham –
men bedst er det Du skriver

    Jeg ringte til Vasteson og
han sa at Du vilde udstille
nu –

    Jeg syns det var det
det bedste at Du sendte bare
en en liten samling – med
mindre billeder – Du kan jo
senere ha en større – Det må
jo Vasteson alt kunne greie

 

Munchmuseet N 2002, s. 3

og hvis han ikke strax kan
udstille så kan han jo
la billederne stå hos sig –

    – Jeg ønsker Dig rikti god
bedring – og en god sommer –
Dette må jo være meget
trist for Dig – Du vilde nok
gjerne været ute i det deili
veir og malt – Men Du kan
vel male inde –

    
    Med mange hilsener til
begge

    Din Edvard Munch

    Bronchitten hos mig optræder
som {s}febersygdom – så jeg
blir aldeles umuli til alt