Munchmuseet, MM N 2045

MM N 2045, Munchmuseet. Datert 1893–1894. Brevutkast til Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2045, s. 1

    
    Hr. Olaf Schou


    Jeg spør Dem atter
om De kunde forstrække
mig med noen penger –

    Det er en forfærdeli overvindelse
for mig atter at henvende
mig til Dem med dette –
men omstæn{g}dighederne har
presset mig – Kreditorer truer
med at beslaglægge den udstilling
jeg har {h}for øieblikket her nede –
dertil har jeg intet at leve af
og intet at kunne arbeide for

 

Munchmuseet N 2045, s. 2

    Dertil kommer at det
påhviler mig at underholde
‹en› syg søster og en gammel
tante – alt stormer ind
på mig så jeg ser ingen
udvei hvis ikke noen
vil hjælpe mig –

    300 a 400 kroner havde
jeg tæn{t}gt at spørge om men
send mig hvis det er
formeget hvad de kan afse –

    Jeg kan trygt si at
jeg skal kunne betale det
igjen – Blan Jeg har to
billeder – et til 600, Storm»
som Munthe og Werenskjold
i høst foreslog til Galleriet

 

Munchmuseet N 2045, s. 3

samt et som {d}De mulig
husker fra min h udstilling
en {b}Pige ved et vindue og
i måneskin – Dette har
jeg allerede temmelig sikker
garanti for vil blive
solgt til galleriet når
det kommer til Kristiania
– Disse to billeder altså skal
stå til de penge blir
dem tilbagebetalt som jeg
mulig får lånt af Dem

    
    Med venligst hilsen
    Deres Edv. Munch


    Adr. Frau Müller v.d. Werna
    Albrechtstr 9a Berlin