Munchmuseet, MM N 2080

MM N 2080, Munchmuseet. Datert 1927. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2080, s. 1
    
    Kjære Thiis


    Du ved jeg er en ivrig
motstander af ordener og
dødsstraf – Det kan til nød
gå an som et jernkors til i
k krigen men ellers fordrar
jeg ikke disse hæslige uthængs-
skilter –

    Men når vi har dem så
forstår jeg ikke hvorfor de ikke
bruges når det er forhold hvor
en påskjønnelse absolut kræves
og ventes – N{ … }år der er folk

 

Munchmuseet N 2080, s. 2

som sætter pris på det og { … }som
må oppfatte det som en
fornærmelse ikke at få d …  orden –
– Jeg tænker på direktør Justi
og prof. Glaser som ha fik
istand den store Berlinerudstilling
– der jo fra landsend til landsend
{ … }blev sagt om var en stor
begivenhed for lannet og ikke
alene for mig – I hvertfald
vil der søges sidestykke til at
en sådan { … }ære med så voldsomt
offer er gjort et annet lands
kunstner – Du ved jo Du har
fåt ordener fordi Du i utlannet
når Du har ordnet en utstilling
af Dit eget lands kunstnere

 

Munchmuseet N 2080, s. 3

og her { … }har jo folk fåt
æreslegionen blot fordi de har
kjøbt noen mester franske
mesterværker –

    Du har osså sagt til Justi
at han skulde få påskjønnelse
Nu ja Du har vel glemt det
– men jeg mener der
komme et vink fra Dig –

    Berlin er fornærmet – både
Glaser og Justi der ikke svarer
på breve fra mig – Det kan delvis
ha grund heri –

    Glaser har jo desuten gjort
mig i årevis store tjenester og
propaganda for min kunst – I
Sverige betaler man gjøres med
store omkostninger propagandautstillinger
for den svenske kunst – da de mener

 

Munchmuseet N 2080, s. 4

    Det er jo ikke  …  bare medbør justi
fik – Minister Scheel svarte jo ikke på
talen { … }åbningsdagen –

    Jeg begynner at få lidt balance
igjen – og arbeider på at komme i gjænge
med mit egentlige virke – malerkunsten –

    Jeg glæder mig over at der blir
noen forandringer med mit min sal
– der jo gir et noget trist intryk –
Jeg skal  …   …  se at få tid til at
komme op før D{in}u reiser –