Munchmuseet, MM N 2083

MM N 2083, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2083 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg syns det er vigtigt at Du,
der har befattet Dig såmeget med
mig og min kunst får lidt mer
greie på  …  de forskjellige begivenheter
i begynnelsen af århundredet og især
i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt
at skrive om dette og det blir osså for
vanskeligt – Jeg vil nødigt at den
hævnkampagne og løgnkampagne der blev
ført mot mig da jeg kom til
Aasgaardstrand fra Tyskland, syg efter
af den stadig sig forværrende nervelidelse,
der tilslut efter flere sanatorieophold
i Tyskland senere år i 1909 nødte mig
til det lange ophold på nerveklinikken
i Kjøbenhavn – skal gå over til
«Norsk historie af idag»

 

Munchmuseet N 2083 bl. 1v

    Jeg har været meget ussel de senere
år – Først blev mit bedste øie ødelagt
for 8 år siden, så holdt jeg på at
miste mit dårlige me{ … }n bru{ … }gelige
venstre øie ifjor. – Det er nødvendigt
den yderste forsigtighed

    Derfor kan jeg ennu ikke komme op
til Dig – Det var forskjelligt ellers
vi nok kunde snakke om –

    F.expl. den mærkelige påstånd om
at jeg er påvirket af Renoir som jeg
aldrig har ligt. Derimot vil Du se
at jeg fra min første tid benyttet den
samme indgnidningstek{ … }nik som han
Da havde jeg aldrig set Renoir

    Husk at jeg har lovet Dig en gravur
Hvis Du ikke kan bli med bilen
så sig når jeg kan hente Dig


    
    Din hengivne
    Edvard Munch

    Det var ikke bagateller hva jeg
blev budt i 1905 – Det er nok fra løgnhalserne
beskjed herom er brut ud – Du må da ha rigtig beskjed