Munchmuseet, MM N 2092

MM N 2092, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2092 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    En maler Hermod Knutsen har
kopieret mit syge barn {–}uten min
tilladelse. Det er sked ved hjælp av fotografi
og ved at se på billedet –

    Det er ulovligt både som plagiat
og som kopi – Du forstår det kan
skade mig meget – Han tilskrev mig
for en tid siden men jeg havde så
meget at tænke på og lod gjennem Gauguin
si ham at min mening.

    Gauguin fortæller at han har skrevet
kopi på billedet – Men det er jo ligefuldt ulovligt

    En har sagt mig at der nu skal
være solgt – Dette angår alle der har

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2092 bl. 1v

med kunst at gjøre her i lannet –
    Hva skal der gjøres?
    Jeg vil jo ikke fare for hårdt frem