Munchmuseet, MM N 2127

MM N 2127, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2127 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Du fortalte mig at Du skulde
skrive om mig i biografisk lexikon
og spurte mig hvor jeg var i 1905

    Det var bedst at Du viste mig { … }hva
Du skriver før trykningen

    Det var jo et vigtigt og bevæget afsnit
af mit liv disse år – Dengang som jeg boede
i B Tyskland fra våren 1902 til jeg
bukket under for den mer og mer
frembrydende Nervelidelse og jeg la mig in
Jacobsens nerveklinik i Kjøbenhavn \dødssyk/
høsten 1907 (eller 1908). Den tid var fuld af
dramatiske begivenheter. Det var det mit
store gjennembruds tid for min kunst i
Tydskland samtidig som fol forfølgelserne
mot mig og min kunst raste værst i
mit hjemland – Dette tog på og jeg måtte
bukke under

 

Munchmuseet N 2127 bl. 1v

    Som de foregående år var jeg osså sommeren
1905 i Aasgaardstrand hvor jeg heller ikke
i dette år blev sparet for svære forfølgelser –
I 1904 var overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn da
jeg skulde åbne en udstilling – Du kan tænke Dig hvilken medfart
udstillingen fik – Du vet hva hændte i 1902.

    Tiltrods for megen { … }Æresbevisning og { … }stor
anerkjendelse for min kunst og tiltrods for
mange venner kunde jeg ikke her på Ekely
blive sparet for stor for hårde og bitre forfølgelser
der fik knækket min arbeidskraft og min sundhed
helse allerede for 10 år siden – Jeg fik ikke sat
kronen på værket

    Jeg skal ikke komme nu nærmere in
på disse ting – Jeg kommer muligt til at skrive
en selvbiografi

    Det vilde nok glæde min søster om
Du så til hende og så på hendes arbeider
Hun har vist stridt hårdt med dem – Hun
har tydeligt god farvesans og dekorativ sans – Hun
har store malt store dekorative blomster
billeder på væggene – De ser gode ud på
fotografi – Det kunde hænde at hun
kunde få afsat lidt –