Munchmuseet, MM N 2138

MM N 2138, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2138 bl. 1r

    Da jeg for et par { … }år siden
reiste til Bergen forat få ro
for al pres fra skattevæsenet
og andre der sk trodde jeg var
en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg
der Roede en liten herre midt
inde i { … }et ‹frimureriet› af to
tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger-
søn spurte han mig om { … }jeg
vilde gå i theateret hvortil jeg
v svar{ … }te at jeg følte mig
uvel – Så brøt det løs – De er ikke
no dårlig – Det er bare inbildning
se på statsraad Melby h{ … }vor
kjæk han er – Ja jeg husker vel
han var blit syg i ungdommen
da fik { … }han forærender  …  ‹å› stort
som halve Norge – Forresten