Munchmuseet, MM N 2147

MM N 2147, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2147 bl. 1r

    Du spurte mig hva Du syns om
artikkelen om mig med de to portrætter før og efter
1905. Jeg fik vist ikke forklaret mig i telefonen men
det var et pudsigt træf for netop var jeg { … }ivrig optat
med optegnelser fra de bevægede og mythefulde år
før og efter 1905 – Det blev jo osså i artikelen
udtrygt savnet af mine optegnelser.

    Det første portræt var, som jeg sa, malt da jeg kom fra
hospitalet efter en operation reiste til Lübeck for at
udføre de bestillinger Linde har havde git mig –
Uheldigvis kunde jeg ikke holde mig fra Aasgaardstrand
Det var i 1902

    Det annet var malt omkring 1915 i de dage
da mine {a}Aulabillederne Kommentar var blit refuseret

    Jeg syns det er godt at ha greie på datoerne
så mange skumlere der går { … }omkring og
det er bra jeg får nedtegnet disse optegnelser – Jeg
har nemlig mine papirer i orden –

    Jeg tog netop i de dage vi taltes
ved en af de værste skumlere ordentlig
ved vingebenet en episode han vist vil
huske resten af sine dage – Det er godt
at { … } …  greie på årstallet 1902 – Hauklandsoverfaldet Kommentar høsten 1904
der gjorde mig syg vinteren i forværret min tilstand så jeg
var syg syg reiste til Norge i Marts først med tanke på sanatorium
for det hændte meget skummelt mot mig i 1905