Munchmuseet, MM N 2149

MM N 2149, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2149 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Tak for sidst. Det vilde nok glæde
min søster at Du kom ut til og så
på hennes bilder. Hun har drevet hardt
på. Hun har efter hva jeg kan se af
de få billeder hos mig tydeli farvesans
og dek{ … }orativ sans og fotografierne viser
at kan  …  finde motiver –

    Kanskje hun kunde få afsa{ … }t noget
    Vi er gode venner men er blit enige
om at det er best at vi er fra hverandre

    Du fortalte at {d}Du skulde skrive om mig
i biografisk lexikon – Det er nødvendigt at jeg
ser hva Du skriver før det trykkes. \Du spurte om 1905/

    Det var jo et meget vigtigt og bevæget
afsnit af mit liv i den tid jeg boede i
Tyskland fra våren 1902 til jeg bukket under
und
under for den mer og mer fremb{ … }rydende nervelidelse
og måtte lægge mig in på Jacobsens Klinik
i Kjøbenhavn dødssyk – Det var i 1907 eller 8 – Det var
jo en tid fuld af dramatiske begivenheter – Det
var da mit store gjennembrud i Tys for
min kunst i Tydskland samtidig som jeg havde hårde
kampe i mit hjemland måtte gjennemg{ … }åes både
om min kunst og min person

og i Norge måtte jeg døie hårde forfølgelser
både for min kunst og for mig af personlig art

    For dette måtte jeg bukke under

 

Munchmuseet N 2149 bl. 1v

    Jeg var om sommeren i regelen Aasgaardstrand
Således osså i 1905 hva Du spurte mig om

    Jeg blev jo ikke sparet dette år heller –
    Ja jeg har nok måttet udståHer på Skøien har jeg nok osså måttet udstå harde og
bitre forfølgelser herute osså på Ekely som for 30 år siden – Tiltrods for mange
anerkjendelser og æresbevisninger varblev jeg hardt trykt mellem skjolde

    Jeg blev hardt skuffet over at jeg ennu i fuld
arbeidskraft skul{ … }de svækkes på arbeidskraft og
sundhet så jeg ikke kunde sætte kronen på
værket – {Kamarillaen Kommentar var ute nu}\Kamarillaen Kommentar var atter ute/ som for 30 år
siden

    Jeg sporer nu en smule bedring – De værste
plageånder har måttet trække sig tilbage –

    Det hjælper osså at holde mig helt for mig
selv – Men jeg er jo blit gammel

    Ja \Ka … / jeg håber jeg får skrevet en selvbiografi
om disse oprivende år og osså annet