Munchmuseet, MM N 2165

MM N 2165, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2165, s. 1
    
    Kjære Werenskiold!


    Jeg er optat med så meget
før min afreise til Norge
at jeg k ikke kan sætte
mig ind i Arangementet –
der forekommer mig i
flere Henseender fornuftigt –
– Jeg kan altså foreløbig
{ … }blot si at Sagen får gå  … 
 …  (jeg ser mit Navn er på
Listen) og at jeg siden ved
nærmere Syn på Tingene
bestemmer mig – Jeg kommer

 

Munchmuseet N 2165, s. 2

hjem om et Par Uger –
    Tydskerne har { … }fået den
vanvittige I{ … }de at lade
sig portrætere af mig og
det har endnu ikke med
god Vilie faldt ind Nordmænd

    – Jeg har ikke seet Secessionen
– hvor jeg af aviser ser Du
udstiller – Danskerne er der
men efter hvad jeg  …   … ‹for-›
står de gode Berlinere (og der
er en frisk Strømning i Berlin)
fuldstændig paf ligeoverfor
Zartmann og Skovgård
som jeg ‹ligevis› altid har stået –
{ … }At { … }vi Nordmænd { … }har ladet
os dupere af denne Stuekunst!

 

Munchmuseet N 2165, s. 3

    { … }Irig
Man opfordrer her Juryen
at tilbagevise Zartmann
tiltrods for Indbydelsen –