Kristian Zahrtmann

(1843–1917)
Dansk maler.

Les mer

Kristian Zahrtmann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 06.04.1911. Se s. 2
«vi trænger til at staa overfor noget, der tvinger os til at lukke Øjnene op, over- for en Urkraft, hvor vi kun forbav- ses og glædes og glemmer at analysere og kritisere, overfor noget, er stærkere og mægtigere end os selv. Ganske vist har vi Zartmanns dejlige Farver, men »den Frie« eller Charlottenborg har intet, der bringer os til at studse! Det vilde jeg snarere antage, at det Badebillede, De nu har solgt til Helsingfors, kunde have været i Stand til; og tænk, om deres Festsalsdeko- rationer kom en lille Tur herned, inden de kom op paa deres rette Plads, husk paa, det er ikke alle givet, at komme til at glæde sig over dem, der hvor de for Fremtiden skal hænge! – – –»
Munchmuseet, MM N 2165.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har ikke seet Secessionen – – hvor jeg af aviser ser Du udstiller – Danskerne er der men efter hvad jeg  …  … ‹for-› står de gode Berlinere (og der er en frisk Strømning i Berlin) fuldstændig paf ligeoverfor Zartmann og Skovgård – som jeg ‹ligevis› altid har stået – { … }At { … }vi Nordmænd { … }har ladet os dupere af denne Stuekunst!»
Munchmuseet, MM N 2165.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Ikke datert. Se s. 3
«{ … }Irig Man opfordrer her Juryen at tilbagevise Zartmann tiltrods for Indbydelsen –»