Munchmuseet, MM N 2180

MM N 2180, Munchmuseet. Datert 1905–1906. Brevutkast til Otto Brahm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2180 bl. 1r
    
    Sehr geehrter Hrr


    Das Portrait Ibsen werde
ich Ihnen baldigst zuschiecken
lassen – Das Honorar werden

Sie bitte an mir hierher
schiecken lassen

    
    Mit vorzuglicher Hochachtung
    Edvard Munch