Munchmuseet, MM N 2191

MM N 2191, Munchmuseet. Datert 10.1.1934. Brevutkast til Frederick Delius.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2191 bl. 1r
    
    Kjære Delius!


    Det var mig en overordentlig
glæde at få Dit kort og
nyårs hilsen – Og det glæder mig at
forstå Du lever forholdsvis bra –

    Jeg har ofte tænkt på at
skrive til Dig. Jeg traf Sinding
nylig – Han s{ … }å kjæk ut –

    Jappe vor gamle ven er død –
Helge Rode har det vist bra
Han skrev nyli i Politikken { … }om
en bok om mig af Gaugin

 

 

Munchmuseet N 2191 bl. 1v

    Her taler han om Dig og den
sommer vi var sammen i
Aasgaardstrand –

    Jeg hører Du er blit medlem
af musikakademiet i London
Hjertelig lykønskning

     Tegningen er min hytte
i Aasgaardstrand. Jeg er der oftere
og maler

    Jeg lever komplet som
eneboer – Skulde jeg komme til
Paris engang så skal jeg male
Dig – Vi talte om det sidst

    
    Hjertelige hilsener og ønsker
om godt år til Eder begge.

    Eders hengivne ven
    Edvard Munch

Skøien pr Oslo 10/{ … }1 34