Munchmuseet, MM N 2216

MM N 2216, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Gauffin.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2216, s. 1

    
    Hrr mussæumsdirektør Gauffin


    Det glæder mig at mussæet
sætter pris på Strindbergportræt-
tet
– Imidlertid vil jeg pointere
at jeg ikke var helt klar over { … }at
Strindbergportrættet netop passet
til at komplettere min samling
malerier i mussæet.

    De vil ha lagt mærke til
at jeg utrykkelig skrev om  … 
billedet passet så vilde jeg give det
til mussæet

 

Munchmuseet N 2216, s. 2

Billedet er jo malt i en grå og
længst forladt impressionistisk male-
måte –

    Jeg skrev osså til intendant Strömbom
at jeg erindrede at Strindberg la
meget vægt på at blive malt som
digter «dikterportrait» sa han

    Nu har jeg for flere år siden lovet
mussæet gjennem Ragnar Hoppe
en samling gravurer og har allerede
tat en del ut – Jeg holder på
at mussæet fremdeles skal overlægge
sagen – Jeg er godt vidende om
at har man foræret et billede griber
man in i en Mussæumsdirektørs virke
Han har jo sin egen plan

 

Munchmuseet N 2216, s. 3

    Jeg håber derfor at De lar
tilfældet holdes svævende en stund
– Det { … }er ihvertfald sikkert
Her i min stue hvor det
har hængt i 20 år sammen
med portrættet af fru Dagny Przsybschewsk
og ligeledes haver virket det stærkt
som et billede fra Berlinertiden