Munchmuseet, MM N 2271

MM N 2271, Munchmuseet. Datert 1929–1930. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2271, s. 1
    
    Kjære dr. Hoppe!


    Takker såmeget for brevet!
Det gjør mig ondt at De
er syk og håber at De
snart blir bra!

    Desværre kan jeg ikke sælge
noen af gravurene – Jeg har
i de sidste fem år hverken
trykt eller solgt gravurer – med
undtagelse af noen få som

Blot trykt noen få
ennu ikke er færdi – væsentlig
prøvetrykk – Jeg vet ikke om
stenerne eller kobberplad{ … }ene

    P.S.  Jeg har siden 5 år ikke ophørt
at sælge gravurer – og stenerne er
vel nu blevet for gamle – Jeg vil helst
at mine gravurer ikke blir for mange

 

Munchmuseet N 2271, s. 2

lar sig, så gamle de er, trykke
noget af – Jeg har idetheletaget
måttet ophøre med alt salg
– på grund af mine gale
nerver – Jeg har  …  måttet
beslutte mig til at ialfald
for et år at { … }holde mig
borte fra a{ … }l foretning –

    Jeg kan heldigvis gjennemføre
dette da jeg foreløbig mine
penger strækker til – Dette har
jeg måttet skrive til direktør
Dörn{ … }höfer i München musæum og mange
andre, der vil kjøbe billeder –

 

Munchmuseet N 2271, s. 3

    Desværre er det aldeles umuli
ihvertfald foreløbig for mig
at sælg give fra mig noen
tegninger eller akvareller da
de alle er studier til planlagte
billeder eller billeder jeg har
under arbeide – Jeg har nægtet
altid at udstille ‹disse› før
utenfor Oslo – da jeg har så
få tegninger – Jeg vil kunne
skaffe som gave National musæum
som sagt 20 gravurer – dog er
blot de at få af de senere –
Dere Det vil sige ikke af de
mange der hvoraf jeg blot har
selv et eller to exemplarer –

 

Munchmuseet N 2271, s. 4

    Det kunde hænde jeg en dag kunde
ta en lynvisit til Stockholm – reise
en nat og reise tilbage en annen nat –
Jeg vilde da blot kunne hilse på
Dem og Tor Hedberg – En annen
gang kan jeg kanske kunne greie at
hilse på noen af mine andre gode
venner – Det er underli for mig at De
netop nu har op drøftet det sjælelige ‹uti›
min kunst – nu jeg netop er ifærd med
at ordne mine mange optegnelser – Muligvis
det blot blir dermed – og at de{t}r  …  vil komme
gravurer ud heraf – Kan { … }jeg få se hva { … }De har
foredraget?

     Med hjertelige hilsener til Dem og frue  Deres Edv Munch