Munchmuseet, MM N 2325

MM N 2325, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2325 bl. 1r
    
    Lieber Hr. Doctor!


    Ich habe die Kritik des { … }Herr
Rosenhagen gelesen – Es ist sehr
liebenswurdig aber meine Gemal{ … }den
sind nicht mit Terpenthinöl gemalt –
– Die meisten finden die Portraits sind
sehr voll in Farbe – Beinahe samtliche
Zeitungen sind jetzt { … }rühmend –
«Börsen Courrier nennt Ihre Portrait
von ein erschreckende Sicherheit gemalt

    
    Beste Gruss  Edv. Munch

 

Munchmuseet N 2325 bl. 1v

    { … }Hrr { … }Dr Max Linde