Munchmuseet, MM N 2567

MM N 2567, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2567 bl. 1r

    
    Geehrter Hrr!


    Ich theile Ihnen mit
das ich selbstvers


    Ich bitte Ihnen gefalligst nich
in mein Angelegenheiten mit
freunden mein Freunde in
Ausland sich zu mischen –
Hrr Ernest Thiel ist { … }der
bekannteste schwedische Mæcen –
und es hat Ihn gearget das
Sie um Referencen gefragt hat