Munchmuseet, MM N 2613

MM N 2613, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2613 bl. 1r
    
    Sehr geehrter Hrr!


    Ich erfahre heute durch Ihr
Telegram das die Ausstellung
geoffnete ist – Wenn die Katalog
mit Preisliste gedruckt ist – wird
es wohl schwierig sein die Preise
zu veranderen – Ich mochte die
Preise auf die Weise verhoht
haben –

    Gemalden mit Preise unter 3000 Mrks
mit ‹5›