Munchmuseet, MM N 2755

MM N 2755, Munchmuseet. Datert 1892–1893. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2755 bl. 1r
    
    Hotil Stadt Cöln
    Mittelstrasse 47
    Berlin


Viel geehrter Herr    Jetzt sind meine Bildern
bei Schulte in Düsseldorf
ausgestellt – {s}Sie könnten
meine Bildern vielleicht
in Januar bekommen –
Meine bedingungen ist
die halbe Entré oder
500 M. für 14 Tage – ( …  Ich
musz doch wissen wie viele
Abonenten sie { … }haben –)

    Ich musz freundlich um
schnelle Antwort beten

    
    Hochachtungsvoll  Ed. Munch